Jina la kitabu:              TAFSIRI YA QURANI AL-KAASIF JUZUU YA PILI
 Mwandishi:                 Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya
 Tarehe ilioingizwa:   2010-04-05 15:18:59