Jina la kitabu:              MALEZI YA WATOTO KATIKA UISLAMU
 Mwandishi:                 Jopo la maulamaa (Misri)
 Tarehe ilioingizwa:   2010-04-04 13:44:24