Jina la kitabu:              TAFSIRI YA QURANI AL-KAASIF JUZUU YA KWANZA
 Mwandishi:                 Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya
 Tarehe ilioingizwa:   2010-04-03 16:07:29