Jina la kitabu:              MWENGE WA UKWELI
 Mwandishi:                 Maulana Sayyid 'Ali Naqi Saheb
 Tarehe ilioingizwa:   2010-03-31 13:06:58