Jina la kitabu:              MASOMO YA KI-ISLAMU 4
 Mwandishi:                 Muhammad Ali
 Tarehe ilioingizwa:   2010-01-03 14:38:38