Jina la kitabu:              ASHURA
 Mwandishi:                 BILAL MUSLIM MISSION OF KENYA
 Tarehe ilioingizwa:   2010-03-02 16:02:07