Jina la kitabu:              UKUSANYAJI NA UANDISHI WA HADITH
 Mwandishi:                 RASUL JA'AFARIYAN
 Tarehe ilioingizwa:   2010-02-27 16:59:31