Jina la kitabu:              ADHANA YA USIKU WA MANANE
 Mwandishi:                 Ustadh Shahid Murtadha Mutahhari
 Tarehe ilioingizwa:   2010-02-22 10:28:33