Jina la kitabu:              UCHUNGUZI JUU YA UWAHABI
 Mwandishi:                 Sheikh Ja'far Subhani
 Tarehe ilioingizwa:   2010-02-21 12:43:22