Jina la kitabu:              HIKAYA ZA B A H L U L MWENYE BUSARA
 Mwandishi:                 AMIRALY M. H. DATOO
 Tarehe ilioingizwa:   2010-02-17 14:52:34