Jina la kitabu:              WAULIZE WANAOFAHAMU
 Mwandishi:                 Muhammad Tijani As-samawi At-Tunisi
 Tarehe ilioingizwa:   2010-01-18 15:26:25