Jina la kitabu:              AL-SAHIFATU AL-KAAMILATU AL-SAJJAADIYYATU
 Mwandishi:                 Ali ibn al - Husayn Imam Zaynul al - Abidin (a.s.)
 Tarehe ilioingizwa:   2010-01-12 14:58:32