Jina la kitabu:              Hukumu Za Kusisimua
 Mwandishi:                 Amiraly M H Datoo
 Tarehe ilioingizwa:   2010-01-07 13:55:04