Jina la kitabu:              USUULID DIIN
 Mwandishi:                 HASSAN AALI YAASIN
 Tarehe ilioingizwa:   2010-01-03 14:13:51