Jina la kitabu:              SAFARI YA BIBI MAASUMA
 Mwandishi:                 GHULAM RIDHAA HAIDARY ABHARY
 Tarehe ilioingizwa:   2010-01-05 12:57:43