Jina la kitabu:              MUONGOZO KWA WASOMAJI
 Mwandishi:                 Jumaa Mayunga
 Tarehe ilioingizwa:   2010-01-03 14:07:49