Jina la kitabu:              MUNGU WA BIBLIA
 Mwandishi:                 Seyyid Husaini Shirazi
 Tarehe ilioingizwa:   2010-01-03 16:34:33