Jina la kitabu:              HAKI ZA WANAWAKE KATIKA UISLAMU
 Mwandishi:                 Allamah Shahid Murtaza Mutahhari
 Tarehe ilioingizwa:   2010-04-29 11:52:57