Jina la kitabu:              HADITHI ZA MTUME (S.A.W.W)PAMOJA NA MAIMAMU (A.S)
 Mwandishi:                 ASIYEJULIKANA
 Tarehe ilioingizwa:   2010-04-17 12:00:24