Jina la kitabu:              TAFSIRI YA QURANI AL-KAASIF JUZUU YA SABA
 Mwandishi:                 Sheikh Muhammad Jawad Mughniyya
 Tarehe ilioingizwa:   2010-04-14 12:44:16