Jina la kitabu:              TAFSIRI YA SUURAT YUUNUS
 Mwandishi:                 Radio ya Kiswahili Tehran Iran
 Tarehe ilioingizwa:   2010-04-13 14:08:04