SHAHADA YA SAYYIDAT FATIMA (A.S)

 

SEHEMU YA TATU:
LAQABU ZA SAYYIDAT FATIMA (A.S)
Kuhusiana na Laqab za Sayyidat Fatima (a.s) ni kwamba alikuwa akiitwa: 1-Ummul-Hassan
2-Ummul-Husein
3-Ummul-Muhsin
4-Ummul-AIMMA. (MAMA YA MAIMAM 12)
5-UMMU-ABIYHA
6-UMMUL-MUUMININA
Na laqab hizi utazikuta katika Ziyaara yake (a.s), inayoitwa:{Ziyaarat Fatimatuz-zahraa (a.s). Na Mbinguni Fatima (a.s) huitwa:
1-An-nuuriyya.
2-As-samaawiyya.
3-Al-haaniya.


Laqab hii ya tatu yaani (Al-haaniya) maana yake ni:
Mwenye kumhurumia Mume wake na Watoto wake. Ama huruma yake kwa mume wake, inathibiti na inatosha kwa yale yaliyomfika Sayyidat Fatima (a.s) baada kupigwa,kudhalilishwa na athari za mijeredi katika mwili wake kama vile bangili au pingu au kingaja au kilinzi.Yote hayo ilikuwa ni katika kumhami na kumlinda Mume wake (Yaani Imam Ali -a.s-) mpaka alipokufa shahidi.

Lakini pamoja na hayo Sayyidat Fatima (a.s) mauti yalipomfika alilia sana, Amirul Muminina Ali bin Abi Twalib (a.s) akamuuliza: Ewe Kipenzi changu! Ni kipi kinacho kuliza? Fatima (a.s) akasema: Ninalia kwa sababu ya yale utakayokuja kukutana nayo baada yangu, Imam Ali (a.s) akamwambia: Usilie! Nakuapia kwa Mwenyeezi Mungu (s.w), hakika ya hayo (yatakayonifika baada yako) ni madogo sana kwangu katika Dhati ya Mwenyeezi Mungu (s.w).