Jina la makala:          MAKUNDI YA WANAADAMU SIKU YA KIAMA NO.2
       Mwandishi:                NDUGU ZETU WA KIISLAMU
      Tarehe ilioingizwa:   2013-06-05 05:43:12