FAHARASA


BISMILAHI RAHMANI RAHIYMI

 

VITUO VYA KIAMA KWA WAUMINI NA WAOVU
 

 

MWISHO