ثواب قراءه سوره حمد سبا و حمد فاطر

ثواب قرائت سوره سبا و فاطر

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن احمد بن عائذ عن ابن اذينه عن ابى عبدالله عليه السلام قال للحمدين جميعا حمد سبا و حمد فاطر من قراهما فى ليله لم يزل فى ليلته فى حفظ الله و كلاء ته فان قراهما فى نهاره لم يصبه فى نهاره مكروه و اعطى من خير الدنيا و خير الاخره ما لم يخطر على قلبه و لم يبلغ مناه .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره سباو فاطر را در شب بخواند، در آن شب خداوند از او حفاظت و نگهدارى خواهد نمود. اگر اين سوره ها را در روز تلاوت نمايد، در آن روز هيچ گونه ناگوارى نخواهد ديد. و آن قدر از خير دنيا و آخرت به او مى دهند كه به فكرش نرسيده و آن را آرزو نكرده است .

ثواب من قرا سوره يس

ثواب خواندن سوره يس

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن الحسين بن ابى العلاء عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال ان لكل شى قلبا و ان قلب القرآن بس ‍ من قراها قبل ان ينام او فى نهاره قبل ان يمسى كان فى نهاره من المحفوظين و المرزوقين حتى يمسى و من قراها فى ليله قبل ان ينام و كل الله له الف ملك يحفظونه من شر كل شيطان رجيم و من كل افته و ان مات فى يومه ادخله الله به الجنه و حضر غسله ثلاثون الف ملك كلهم يستغفرون له و يشيعونه الى قبره بالاستغفار له فاذا دخل فى لحده كانوا فى جوف قبره يعبدون الله و ثواب عبادتهم له و فسح له فى قبره مد بصره و اومن من ضغطه القبر و لم يزل له فى قبره نور ساطع الى اعنان السماء الى ان يخرجه الله من قبره فاذا اخرجه لم يزل ملائكه الله معه يشيعونه و يحدثونه و يضحكون فى وجهه و يبشرونه بكل خير حتى يجوزوا به الصراط و الميزان و يوقفوه من الله موقفا لا يكون عند الله خلق اقرب منه الا ملائكه الله المقربون و انبياؤ ه المرسلون و هو مع النبيين واقف بين يدى الله لا يحزن مع من يخزن و لا يهم مع من يهم و لا يجزع مع من يجزع ثم يقول له الرب تبارك و تعالى اشفع عبدى اشفعك فى جميع ما تشفع و سلنى عبدى اعطك جميع ما تسال فيسال فيعطى و يشفع فيشفع و لا يحاسب و لا يوقف مع من يوقف و لا يذل مع من يذل و لا ينكب بخطيئه و لا بشى من سوء عمله و يعطى كتابا منشورا حتى يهبط من عند الله فيقول الناس باجمعهم سبحان الله ما كان لهذا العبد من خطيئه واحده و يكون من رفقا محمد صلى الله عليه و آله
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: هر چيزى قلبى دارد و قلب قرآن سوره ياسين است . كسى كه قبل از خواب يا در روز آن را تلاوت كند، در آن روز محفوظ بوده و روزى مى خورد. و كسى كه در شب قبل از خواب ان را تلاوت نمايد، خداوند هفتاد هزار فرشته را بگمارد تا او را از شر شيطان رانده شده و هر آفتى حفظ نمايند، و اگر در فرداى آن شب بميرد، خداوند او را به بهشت مى برد و سى هزار فرشته به هنگام غسل او حاضر مى شوند كه همگى براى او استغفار مى نماين و با استغفار براى او، تا قبرش او را تشييع مى نمايند، و هنگامى كه وارد قبرش مى شود، آن هفشتگان در داخل قبر او عبادت مى كنند و ثواب عبادت آنان براى او خواهد بود، و باندازه ميدان ديد چشمهايش ، قبرش را وسعت مى بخشد، از فشار قبر ايمن خواهد بود، و پيوسته از قبرش تا پهنه آسمان نورى مى درخشد، تا هنگامى كه خداوند او را از قبرش خارج نمايد و هنگامى كه او را از قبرش خارج نموده ، فرشتگان خداوند پيوسته با او هستند و او را بدرقه كرده با او صحبت نموده ، در صورت او مى خندند و او را به تمامى خيرات مژده مى دهند. و بدين ترتيب ، او را از پل صراط و ميزان عبور داده و بگونه اى او را به خداوند نزديك مى نمايند كه كسى نزديكتر از او به خدا نباشد، مگر فرشتگان مقرب خدا و پيامبران فرستاد ه او. او همراه با پيامبران در برابر خداوند مى ايستد و هنگامى كه ديگران غم و اندوه دارند و بى تابى مى نمايند، او غم و اندوهى نداشته ، و بى تابى نمى نمايد. آنگاه پروردگار متعال به او مى فرمايد: شفاعت كن كه من همه شفاعتهاى تو را مى پذيرم و بخواه كه هر چه را بخواهى به تو عطا مى نمايم و او نيز مى خواهد و عطا مى شود و شفاعت مى كند و پذيرفته مى شود. و هنگامى كه از عده اى حساب مى كشند و آنان را نگهداشته و ذليل مى شوند، او حسابى نداشته و او را نگه نمى دارند، ذليل نمى شود، بخاطر هيچ كدام از كارهاى بدش ‍ بدبخت نمى شود و نامه عملش را باز كرده و به او مى دهند. آنگاه از نزد خداوند پايين مى آيد و مردم مى گويند: سبحان الله ! (70) اين بنده خدا هيچ خطايى نداشت و از همنشينان حضرت محمد صلى الله عليه و آله است .
حديث : 2
حدثنى محمد بن الحسن رضى الله عنه قال حدثنى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن على بن اسباط عن يعقوب بن سالم عن ابى الحسن العبدى عن جابر الجعفى عن ابى جعفر عليه السلام قال من قرا يس فى عمره مره واحده كتب الله له بكل خلق فى الدنيا و بكل خلق فى الاخره و فى السماء بكل واحد الفى حسنه و محا عنه مثل ذلك و لم يصبه فقر و لا غرم و لا هدم و لا نصب و لا جنون و لا جذام و لا وسواس و لا داء يضره و خفف الله عنه سكرات الموت و اهواله و ولى لقائه و الرضا بالثواب فى آخرته و قال الله تعالى لملائكته اجمعين من فى السماوات و من فى الارض قد رضيت عن فلان فاستغفروا له .
ترجمه :
2. امام باقر عليه السلام فرمودند: كسى كه يك بار در عمر خود سوره يس را بخواند، خداوند به شماره هر آفريده اى در دنيا و هر آفريده اى در آخرت و در آسمان دو هزار حسنه براى او نوشته و دو هزار گناه او را پاك مى نمايد و دچار فقر، زيان مالى ، زير آوار ماندن ، بيچارگى ، ديوانگى ، جذام ، وسواس و بيمارى زيانبخش نمى شود. و خداوند سختيهاى مرگ و ترسهاى آن را براى او اسان نموده و قبض روح او را خود به دست مى گيرد و از كسانى خواهد بود كه خداوند براى آنان گستردگى در زندگى ، خوشحالى هنگام زيارت خداوند و رضايت به ثواب الهى را در آخرت براى آنان تضمين نموده است . و خداوند متعال به تمام فرشتگان آسمانى و زمينيش مى فرمايد: همانا كه از فلانى راضى شدم ، پس براى او استغفار نماييد.

ثواب من قرا سوره الصافات

ثواب قرائت سوره صافات .

حديث : 1
ابى رحمه الله قال حدثنى احمد بن ادريس قال حدثنى محمد بن احمد عن محمد بن حسان عن اسماعيل بن مهران عن الحسين بن على عن الحسين بن ابى العلاء عن ابى عبدالله عليه السلام قال من قرا سوره الصافات فى كل يوم جمعه لم يزل محفوظا من كل افه مدفوعا عنه كل بليه فى الحياه الدنيا مرز و قانى الدنيا باوسع ما يكون من الرزق و لم يصبه الله فى ماله و لا ولده و لا بدنه بسوء من شيطان رجيم و لا من جبار عنيد و ان مات فى يومه او فى ليلته بعثه الله شهيدا و اماته شهيدا و ادخله الجنه مع الشهداء فى درجه من الجنه .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه در هر جمعه سوره صافات را بخواند، پيوسته از هر آفتى محفوظ بوده و هر گرفتارى در زندگى دنيا از او دور مى شود و خوشرزقترين مردم خواهد بود و هيچ شيطان رانده شده اى و ستمگر حق كشى نمى تواند ضرر مالى يا جانى به او بزند و اگر در ان روز يا شب پس از آن بميرد، خداوند او را شهيد بر مى انگيزد، و شهيد مى ميراند و او را با شهيدان در يك مقام و منزل وارد بهشت مى نمايد.

ثواب قراءه سوره ص

ثواب قرائت سوره «ص»

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن عمرو بن جبير العرزمى عن ابيه عن ابى جعفر عليه السلام قال من قرا سوره ص فى ليله الجمعه اعطى من خير الدنيا و الاخره ما لم يعط احد من الناس الا نبى مرسل او ملك مقرب و ادخله الله الجنه و كل من احب من اهل بيته حتى خادمه الذى يخدمه و ان لم يكن فى حد عياله و لا فى حد من يشفع فيه .
ترجمه :
1. امام باقر عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره «ص» را در شب جمعه بخواند، آن قدر خير دنيا و آخرت به او مى دهند كه به هيچ كسى ، جز پيامبر مرسل يا فرشته مقرب نداده اند و خداوند او و هر كسى از خانواده اش را كه او بخواهد، حتى خدمتكارش را به بهشت مى برد، اگرچه او همرتبه افراد خانواده اش يا كسانى نباشد كه شفاعتشان مى نمايد.

ثواب قراءه سوره الزمر

ثواب قرائت سوره زمر

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن مندل عن هارون بن خارجه عن ابى عبدالله عليه السلام قال من قرا سوره الزمر استخفها من لسانه اعطاه الله من شرف الدنيا و الاخره و اعزه بلا مال و لا عشيره حتى يهابه من يراه و حرم جسده على النار و يبنى له فى الجنه الف مدينه فى كل مدينه الف قصر فى كل قصر مائه حوراء و له مع هذا عينان تجريان و عينان نضاختان و عينان مدهامتان و حور مقصورات فى الخيام و ذواتا افنان و من كل فاكه زوجان .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره زمر را قرائت نمايد و قرائت آن را اسان بداند، خداوند شرف دنيا و آخرت را به او عطا نموده و بدون مال و اقوام و خويشان ، او را عزيز مى نمايد، بگونه اى كه در چشم كسانى كه او را مى بينند، بزرگ مى نمايد، بدنيش را بر آتش حرام مى گرداند و در بهشت براى او هزار شهر مى سازد كه در هر شهرى هزار قصر و در هر قصرى صد حورالعين است . و علاوه بر اين ، دو چشمه آب جارى ، دو چشمه آب كه زير درختان جارى است ، دو چشمه سرسبز و خرم ، حورالعين هايى در سراپرده (كه چشم كسى به آنها نيفتاده است و انواع گوناگون نعمتها و ميوه ها نعمتها و ميوه ها و از هر ميوه اى دو نوع (كه يك نوع آن دنيايى و نوع ديگر آخرتى است) خواهد داشت .

ثواب قراءه سوره حم المومن

ثواب تلاوت سوره غافر

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن الحسين بن ابى العلاء عن ابى الصباح عن ابى جعفر عليه السلام قال من قرا حم المومن فى كل ليله غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر و الزمه كلمه التقوى و جعل الاخره خير ا له من الدنيا.
ترجمه :
1. امام باقر عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره غافر را در هر شب بخواند، خداوند گناهان او را از اول تا آخر مى آمرزد، او را با تقوا نموده و آخرت را براى او بهتر از دنيايش مى گرداند.

ثواب قراءه سوره حم السجده

ثواب قرائت سوره فصلت .

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن اى المغرا عن ذريح المحاربى قال قال ابو عبدالله عليه السلام من قرا حم السجده كانت له نورا يوم القيامه مد بصره و سرورا و عاش فى هذه الدنيا محمودا مغبوطا.
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره فصلت را بخواند، اين سوره در روز قيامت مايه خوشحالى او بوده و براى او نورى خواهد بود كه تا جايى كه چشمانش مى بيند، نورافشانى مى كند. در اين دنيا هم زندگى خوبى داشته و مورد غبطه ديگران واقع مى شود.

ثواب من قرا سوره حم عسق

ثواب قرائت سوره شورى

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن سيف بن عميره عن اى عبدالله عليه السلام قال من ادمن قراءه حم عسق بعثه الله يوم القيامه و وجهه كالثلج او كالشمس حتى يقف بين يدى الله عزوجل فيقول عبدى ادمنت قراءه حم عسق و لم تدر ما ثوابها اما لو دريت ما هى و ما ثوابها لما مللت من قراء تها و لكن ساخبرك جزاك ادخلوه الجنه و له فيها قصر من ياقوته حمراء ابوابها و شرفها و درجها منها يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظارها و له فيها الف جاريه و الف غلام من الولدان المخلدين الذين وصفهم الله عزوجل
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه بر خواندن سوره شورى مداومت نمايد، روز قيامت در حالى او را بر مى انگيزاند كه صورتش مانند برف (سفيد) يا مانند خورشيد (تابان) است . و هنگامى كه در پيشگاه خداوند عزوجل ايستاد، خداوند مى فرمايد، بنده ام ! بر قرائت سوره شورى مداومت نمودى ولى ثواب آن را نمى دانستى و اگر مى دانستى كه اين سوره چيست و چه ثوابى دارد هيچ گاه از قرائت آن دلتنگ نمى گشتى . اما من بزودى تو را به پاداشت مى رسانم . (آنگاه خداوند مى فرمايد): او را به بهشت ببريد. و قصرى از ياقوت سرخ در بهشت براى اوست كه درها، بالاى آن و پله هاى آن نيز از همان جنس ياقوت سرخ است بيرون آن از داخل و داخل آن از بيرون ديده مى شود. علاوه بر ايت ، هزار كنيز و هزار غلام كودك خواهد داشت كه هميشه كودك باقى مى مانند و خداى عزوجل (در قرآن) آنها را توصيف نموده است .

ثواب قراءه سوره الزخرف

ثواب قرائت سوره زخرف

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن ابى المغرا عن ابى بصير قال قال ابوجعفر عليه السلام من ادمن قراءه حم الزخرف آمنه الله فى قبره من هوام الارض و ضغطه القبر حتى يقف بين يدى الله عزوجل ثم جاءت حتى تدخله الجنه بامر الله تبارك و تعالى .
ترجمه :
1. امام باقر عليه السلام فرمودند: كسى كه بر تلاوت سوره زخرف مداومت نمايد، خداوند در قبر، او را از حشرات و حيوانات سمى زمين و ففشار قبر ايمن مى نمايد تا زمانى كه در پيشگاه خداوند حاضر شود. آنگاه اين سوره حاضر شده و به دستور خداى متعال او را به بهشت مى برد.

ثواب من قرا سوره الدخان

ثواب قرائت سوره دخان

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن عاصم الحناط عن ابى حمزه قال قال ابو جعفر عليه السلام من قرا سوره الدخان فى فرائضه و نوافله بعثه الله من الامنين يوم القيامه و اظله تحت عرشه و حاسبه حسابا يسيرا و اعطاه كتابه بيمينه .
ترجمه :
1. امام باقر عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره دخان را در نمازهاى واجب و متحب بخواند، خاوند اورا امان يافته بر مى انگيزد، در زير عرش خود بر او سايه مى افكند، در حساب بر او آسان گرفته و نامه عملش را به دست راستش مى دهد.

ثواب قراءه سوره الجاثيه

ثواب قرائت سوره جاثيه .

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن عاصم عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال من قرا سوره الجاثيه كان ثوابها ان الا يرى النار ابدا و لا سيمع زفير جهنم و لا شهيقها و هو مع محمد صلى الله عليه و آله
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: ثواب كسى كه سوره جاثيه را بخواند، اين است كه هيچ گاه جهنم را نديده و سرو صداى آتش آن را نخواهد شنيد و همراه با حضرت محمد صلى الله عليه و آله خواهد بود.

ثواب قراءه سوره الاحقاف

ثواب قرائت سوره احقاف

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن سيف بن عميره عن عبدالله بن ابى يعفور عن ابى عبددالله عليه السلام قال من قرا كل ليله او كل جمعه سوره الاحقاف لم يصبه الله بروعه فى الحياه الدنيا و آمنه من فزع يوم القيامه ان شاء الله .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه هر شب يا هر جمعه سوره احقاف را بخواند، خاوند در اين دنيا او را گرفتار ترس ننموده و از ترس روز قيامت او را ايمن مى نمايد، ان شاء الله .

ثواب قراءه الحواميم

ثواب قرائت سوره هايى كه با حم آغاز مى شوند.

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن ابى المغرا عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال الحواميم رياحين القرآن فاذا قراتموها فاحمدوا الله و اشكروه كثيرا لحفظها و تلاوتها ان العبد ليقوم و يقرا الحواميم فيخرج من فيه اطيب من المسك الاذفر و العنبر و ان الله عزوجل ليرحم تاليها و قاريها و يرحم جيرانه و اصدقاء ه و معارفه و كل حميم و قريب له و انه فى القيامه يستغفر له العرش و الكرسى و ملائكه الله المقربون .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: سوره هايى كه با «حم» آغاز مى شوند (71)،گياهان خوشبوى قرآنند. بنابراين ، هنگامى كه آن را تلاوت نموديد، خداى را بخاطر تلاوت آن حمد و ثنا و سپاس گوييد، زيرا همانا وقتى كه بنده اى اين سوره ها را تلاوت كند. از دهان او بويى خوشتر از مشك اعلى و عنبر خارج مى شود، و همانا خداى عزوجل محققا به خواننده و قارى آن ترحم نموده و نيز همسايگان و دوستان ، آشنايان و همه نزديكان او را مورد رحمت خود قرار مى دهد، و همانا عرش ، كرسى و فرشتگان مقرب بخدا در روز قيامت براى او استغفار مى نمايند.

ثواب قراءه سوره محمد صلى الله عليه و آله

ثواب قرائت سوره محمد صلى الله عليه و آله

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن ابى المغرا عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال من قرا سوره الذين كفروا لم يرب ابدا و لم يدخله شك فى دينه ابدا و لم يبتله الله بفقر ابدا و لا خوف من سلطان ابدا و لم يزل محفوظا من الشك و الكفر ابدا حتى يموت فاذا مات و كل الله به فى قبره الف ملك يصلون فى قبره و يكون ثواب صلاتهم له و يشيعونه حتى يوقفوه موقف الامنين عند الله عزوجل و يكون فى امان الله و امان محمد صلى الله عليه و آله
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره محمد صلى الله عليه و آله را تلاوت نمايد، هيچ گاه شك و شبهه اى برايش پيش نيامده ، هيچ گاه در دينش شك نخواهد كرد، خداوند هيچ گاه او را دچار فقر و ترس از سلطان نخواهد نمود و پيوسته از كش و كفر محفوظ است تا بميرد. و هنگامى كه وفات يافت ، خداوند هزار فرشته را در قبر او مى گمارد كه نماز بخوانند و ثواب نمازشان هم براى او خواهد بود و نيز آن فرشتگان ، او را تا رسيدن به جايگاه امان يافتگان خداوند عزوجل بدرقه مى نمايند و او در امان خدا و امان حضرت محمد صلى الله عليه و آله خواهد رسيد

ثواب قراءه سوره الفتح

ثواب قرائت سوره فتح

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن عبدالله بن بكير عن ابى عبدالله عليه السلام قال حصنوا اموالكم و نساء كم و ما ملكت ايمانكم من التلف بقارء ه انا فتحنا فانه اذا كان ممن يدمن قراء تها نادى مناد يوم القيامه حتى تسمع الخلائق انت من عبادى المخلصين الحقوه بالصالحين من عبادى و ادخلوه جنات النعيم و اسقوه من الرحيق المختوم بمزاج الكافور.
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: با قرائت سوره فتح اموال ، زنان و بردگان خود ر از نابودى حفظ كنيد. همانا كسى كه بر قرائت آن مداومت نمايد، در روز قيامت منادى او را بگونه اى كه مردم مى شنوند ندا مى كند: تو از بندگان مخلص من هستى . او را به بندگان صالحم ملحق نماييد. در بهشتهاى نعمت واردش كنيد و به او نوشابه سربسته اى بدهيد كه چون كافور (خنك) است .

ثواب قراءه سوره الحجرات

ثواب قرائت سوره حجرات

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن الحسين بن ابى العلاء عن ابى عبدالله عليه السلام قال من قرا سوره الحجرات فى كل ليله او فى كل يوم كان من زوار محمد صلى الله عليه و آله
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره حجرات را در هر شب يا هر روز بخواند، از زائران حضرت محمد صلى الله عليه و آله خواهد بود.

ثواب قراءه سوره ق

ثواب قرائت سوره «ق»

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن ابى المغرا عن ابى حمزه الثمالى عن ابى جعفر عليه السلام قال من ادمن فى فرائضه و نوافله قراءه سوره ق وسع الله عليه رزقه و اعطاه كتابه بيمينه و حاسبه حسابا يسيرا.
ترجمه :
1. امام باقر عليه السلام فرمودند: كسى كه در نمازهاى واجب و مستحب بر قرائت سوره «ق» مداومت نمايد، خداوند رزق او را فراوان نموده ، نامه عملش را به دست راستش مى دهد و در حساب بر او اسان گيرد

ثواب قراءه سوره الذاريات

ثواب قرائت سوره ذاريات

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن مندل عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله عليه السلام قال من قرا سوره و الذاريات فى يومه او فى ليلته اصلح الله له معيشته و اتاه برزق واسع و نور له قبره بسراج يزهر الى يوم القيامه .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره ذاريات را در شب يا روز بخواند، خداوند امور زندگيش را اصلاح و روزيش را فراوان مى گرداند و قبرش را با چراغى كه تا روز قيامت روشن است ، نورانى مينمايد.

ثواب قراءه سوره و الطور

ثواب قرائت سوره طور

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله و ابى جعفر عليهماالسلام قالا من قرا سوره و الطور جمع الله له خير الدنيا و الاخره .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام فرموده اند، كسى كه سوره «طور» را تلاوت نمايد، خداوند خير دنيا و آخرت را به او عطا مى نمايد.

ثواب قراءه سوره و النجم

ثواب قرائت سوره نجم

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن مندل عن يزيد بن خليفه عن ابى عبدالله عليه السلام قال من كان يدمن قراءه و النجم فى كل يوم او فى كل ليله عاش محمودا بين الناس و كان مغفورا له و كان محبوبا بين الناس
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند، كسى كه هر روز يا هر شب بر تلاوت سوره نجم مداومت نمايد، بخوبى در ميان مردم زندگى نموده ، آمرزيده شده و محبوب مردم خواهد بود.

ثواب قراءه سوره اقتربت

ثواب قرائت سوره قمر

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن مندل عن يزيد بن خليفه عن ابى عبدالله عليه السلام قال من قرا سوره اقتربت اساعه اخرجه الله من قبره على ناقه من نوق الجنه .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره قمر را تلاوت نمايد، خداوند او را سوار بر شترى از شتران بهشت از قبر خارج مى سازد.

ثواب قراءه سوره الرحمن

ثواب قرائت سوره الرحمن

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن ابيه عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال لا تدعوا قراءه سوره الرحمن و القيام بها فانها لا تقر فى قلوب المنافقين و ياتى بها ربها يوم القيامه فى صوره آدمى فى احسن صوره و اطيب ريح حتى يقف من الله موقفا لا يكون احداقرب الى الله منها فيقول لها من الذى كان يقوم بك فى الحياه الدنيا و يدمن قراء تك فتقول يا رب فلان و فلان فتبيض وجوههم فيقول لهم اشفعوا فيمن احببتم فيشفعون حتى لا يبقى لهم غايه و لا احد يشفعون له فيقول لهم ادخلوا الجنه و اسكنوا فيها حيث شئتم .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: قرائت سوره «الرحمن» و مداومت بر قرائت آن را ترك نكنيد. زيرا در دلهاى منافقين جاى نمى گيرد و خداوند در روز قيامت اين سوره را بشكل انسانى با زيباترين شكل و هر چه خوشبتوتر مى آورد و اين سوره در جايى كه هيچ كس نزديكتر از او به خداوند نيست ، مى ايستد. آنگاه خداوند از او مى پرسد: چه كسى در زندگى دنيا بر قرائت تو مداومت مى ورزيد، و او پاسخ ميدهد، خدايا! فلانى و فلانى . و آنان روسفيد مى شوند آنگاه خداوند به آنان مى فرمايد: هر كه را دوست داريد شفاعت كنيد. و آنان بى حساب شفاعت مى كنند. بگونه اى كه كسى باقى نمى ماند كه برايش شفاعت كنند. سپس مى فرمايد: وارد بهشت شويد و در هر جاى آن كه مى خواهيد ساكن شويد.
حديث : 2
ابى رحمه الله قال حدثنى سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن هشام او بعض احصابنا عمن حدثه عن ابى عبدالله عليه السلام قال من قرا سوره الرحمن فقال عند كل «فباى آلا ربكما تكذبان»
لا بشى من آلائك رب اكذب فان قراها ليلا ثم مات مات شهيدا و ان قراها نهارا فمات مات شهيدا.
ترجمه :
2. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره الرحمن را بخواند و هر بار كه آيه (فباى الا ربكما تكذبان) را مى خواند، بگويد، (لا بشى من الائك رب اكذب) (72)، اگر در شب آن را بخواند و بميرد شهيد مرده است و اگر در روز بخواند و بميرد باز هم شهيد مرده است .

ثواب قراءه سوره الواقعه

ثواب قرائت سوره واقعه

حديث : 1
ابى رحمه الله قال حدثنى احمد بن ادريس قال حدثنى محمد بن احمد قال حدثنى محمد بن حسان عن اسماعيل بن مهران عن الحسن به على عن ابيه عنابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال من قرا فى كل ليله جمعه الواقعه احبه الله و احبه الى الناس اجمعين و لم ير فى الدنيا بوسا ابدا و لا فقرا و لا فاقه و لا افه من افات الدنيا و كان من رفقاء اميرالمؤ منين عليه السلام و هذه السوره لا مير المومنين .
خاصه لا يشر كه فيها احد.
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند، خداوند او را دوست خواهد داشت ، محبت او را در دل همه مردم مى افكند، هيچ گاه در دنيا گرفتار فلاكت ، فقر، ندارى و آفتى از آفات دنيا نمى شود و از دوستان اميرالمؤ منين عليه السلام خواهد بود. اين سوره مخصوص اميرالمؤ منين عليه السلام است و هيچ كس با او در آن شريك نيست .
حديث : 2
حدثنى محمد بن الحسن رضى الله عنه قال حدثنى محمد بن يحيى قال حدثنى احمد بن معروف عن محمد بن حمزه قال قال الصادق عليه السلام من اشتاق الى الجنه و الى صفتها فليقرا الواقعه و من احب ان ينظر الى صفه النار فليقرا سجده لقمان .
ترجمه :
2. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه مشتاق بهشت و اوصاف بهشت است ، بايد سوره واقعه را بخواند و كسى كه مى خواهد اوصاف جهنم را بنداند، بايد سوره لقمان را بخواند.
حديث : 3
حدثنى محمد بن الحسن رضى الله عنه قال حدثنى محمد بن الحسن الصفار عن العباس عن حماد بن عمرو عن زيد الشحام عن ابى جعفر عليه السلام قال من قرا الواقعه كل ليله قبل ان ينام لقى الله عزوجل و وجهه كالقمر ليله البدر.
ترجمه :
3. امام باقر عليه السلام فرمودند: كسى كه هر شب قبل از خواب سوره واقعه را بخواند، خداى عزوجل را در حالى ملاقات مى كندد كه صورت او مانند ماه شب چهارده است .

ثواب من قرا سوره الحديد و المجادله

ثواب قرائت سوره حديد و مجادله

حديث : 1
ابى رحمه الله قال حدثنى احمد بن ادريس عن محمد بن احمد عن محمد بن حسان عن اسماعيل بن مهران عن الحسن بن على عن الحسين بن ابى العلاء عن ابى عبدالله عليه السلام قال من قرا سوره الحديد و المجادله فى صلاه فريضه ادمنها لم يعذبه الله حتى يموت ابدا و لا يرى فى نفسه و لا فى اهله سوا ابدا ولا خصاصه فى بدنه .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه هميشه در نماز واجب سوره حديد و مجادله را بخواند، خداوند تا هنگام مرگش هيچ گاه او را عذاب نخواهد كرد، خود و خانواده اش دچار مصيبتى نمى شوند، و بدنش سالم و بى عيب خواهد ماند.

ثواب قراءه سوره الحشر

ثواب قرائت سوره حشر

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن على بن ابى القاسم الكندى عن محمد بن عبدالواحد عن ابى الحلبا يرفع الحديث عن على بن زيد به جدعان عن زر بن حبيش عن ابى بن كعب عن النبى صلى الله عليه و آله قال من قرا سوره الحشر لم يبق جنه و لا نار و لا عرش و لا كرسى و لا الحجب و السموات السبع و الارضون السبع و الهواء و الريح و الطير و الشجر و الجبال و الشمس و القمر و الملائكه الا صلوا عليه و استغفروا له و ان مات فى يومه او ليلته مات شهيدا.
ترجمه :
1. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند: كسى كه سوره حشر را تلاوت نمايد هيچ بهشت و جهنم ، عرش و كرسى ، حجاب ، آسمان و زمين ، هوا و باد، پرنده ، درخت و كوه ، خورشيد و ماه و فرشته اى نمى ماند، مگر اين كه بر او درود فرستاده و براى او استغفار مى نمايند و اگر بميرد، شهيد مرده است .

ثواب قراءه سوره الممتحنه

ثواب قرائت سوره ممتحنه

حديث : 1
و بهذاالاسناد عن الحسن عن عاصم الحناط عن ابى حمزه الثمالى عن على به الحسين عليهماالسلام قال من قرا سوره الممتحنه فى فرائضه و نوافله امتحن الله قلبه للايمان و نور له بصره و لا يصيبه فقر ابدا و لا جنون فى بدنه و لا فى ولده .
ترجمه :
1. امام زين العابدين عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره ممتحنه را در نمازهاى واجب و مستحب بخواند، خداوند دلش را براى ايمان خالص ‍ مى گرداند و ديدگانش را روشن مى نمايد، هيچ گاه دچار فقر نشده و خود و فرزندانش ديوانه نشوند.

ثواب من قرا سوره الصف

ثواب قرائت سوره صف .

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن ابيه عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال من قرا سوره الصف و ادمن قراء تها فى فرائضه و نوافله صفه الله مع ملائكته و انبيائه المرسلين ان شاء الله .
ترجمه :
1. امام باقر عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره صف را بخواند و در نمازهاى واجب و مستحب نيز بر قرائت آن مداومت نمايد، ان شاء الله خداوند او را با فرشتگان و پيامبران مرسلش در يك صف قرار خواهد داد.

ثواب قراءه سوره الجمعه و المنافقين و سبح ربك الاعلى .

ثواب قرائت سوره جمعه ، منافقين و اعلى

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن سيف بن عميره عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام قال من الواب على كل مؤ من اذا كان لنا شيعه ان يقرا فى ليله الجمعه بالجمعه و سبح اسم ربك الاعلى و فى صلاه صلاه الظهر بالجمعه و المنافقين فاذا فعل ذلك فكانما يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه و آله و كان جزاوه و ثوابه على الله الجنه .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: واجب است شيعه ما در شب جمعه ، سوره جمعه و اعلى و در نماز ظهر روز جمعه ، سوره جمعه و سوره منافقين را بخواند كسى كه اين كار را انجام دهد، گويا عمل رسول خدا صلى الله عليه و آله را بجا آورده است ، و پاداش و ثواب او اين است كه خداوند او را به بهشت ببرد.

ثواب قراءه سوره التغابن

ثواب قرائت سوره تغابن

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن الحسين بن ابى العلاء عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال من قرا سوره التغبن فى فريضته كانت شفيعه له يوم القيامه و شاهد عدل عند من يجيز شهادتها ثم لا تفارقه حتى تدخله الجنه .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره تغبن را در نماز واجب بخواند، اين سوره در قيامت شفاعت كننده او خواهد بود و نزد كسى كه شهادت او را قبول داشته باشد، شاهد عادلى مى شود و از او جدا نخواهد شد تا او را به بهشت ببرد.
حديث : 2
و بهذاالاسناد عن الحسن بن على عن محمد بن مسكين عن عمرو بن شمر عن جابر قال سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول من قرا بالمسبحات كلها قبل ان ينام لم يمت حتى يدرك القائم عليه السلام و ان مات كان فى جوار النبى صلى الله عليه و آله
ترجمه :
2. راوى مى گويد: شنيدم كه امام باقر عليه السلام فرمودند: كسى كه قبل از خواب همه مسبحات (73) را بخواند، تا حضرت حجت عج را درك نكند، نخواهد مرد و اگر بميرد،، در پناه حضرت رسول صلى الله عليه و آله خواهد بود.

ثواب قراءه سوره الطلاق و التحريم

ثواب قرائت سوره طلاق و تحريم

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن بن على عن الحسين بن ابى العلاء عن ابى عبدالله عليه السلام قال من قرا سوره الطلاق و التحريم فى فريضته اعاذه الله من ان يكون يوم القيامه ممن يخاف او يحزن و عوفى من النار و ادخله الله الجنه بتلاوته آياهما و محافظته عليهما لانهما للنبى صلى الله عليه و آله
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره طلاق و تحريم را در نماز فريضه بخواند، خداوند نمى گذارد كه در روز قيامت بترسد يا اندوهگين شود، از آتش معاف شده و خداوند بخاطر تلاوت اين سوره ها و مراقبت از آنها او را به بهشت مى برد زيرا اين سوره ها از آن پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله است .

ثواب قراءه تبارك

ثواب قرائت سوره ملك

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن ابيه عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال من قرا بتارك الذى بيده الملك فى المكتوبه قبل ان ينام لم يزل فى امان الله حتى يصبح و فى امانه يوم القيامه حتى يدخل الجنه .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره ملك را قبل از خواب در نماز واجب بخواند، تا صبح در امان خدا خواهد بود و در روز قيامت نيز تا ورود به بهشت در پناه خداست .

ثواب قراءه سوره ن و القلم .

ثواب قرائت سوره قلم

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن على بن ميمون الصائغ قال قال ابو عبدالله عليه السلام من قرا سوره ن و القلم فى فريضه او نافله آمنه الله عزوجل من ان يصيبه فقر ابدا و اعاذه اله اذا مات من ضمه القبر.
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره قلم را در نماز واجب يا مستحب بخواند، خداوند او را براى هميشه از فقرا ايمن نموده و هنگامى كه بميرد، او را از عذاب قبر پناه مى دهد.

ثواب قراءه سوره الحاقه .

ثواب قرائت سوره الحاقه

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن محمد بن مسكين عن عمروبن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام قال اكثروا قراءه سوره احاقه فان قراءتها فى الفرائض و النوافل من الايمان بالله و رسوله لانها انما انزلت فى اميرالمومنين عليه السلام و معاويه و لم يسلب قاريها دينه حقى يلقى الله عزوجل .
ترجمه :
1. امام باقر عليه السلام فرمودند: سوره الحاقه را زياد بخوانيد. همانا قرائت آن در نمازهاى واجب و مستحب جزيى از ايمان به خدا و رسولش ‍ مى باشد. زيرا همانا اين سوره فقط درباره اميرالمومنين عليه السلام و معاويه نازل گرديده و خواننده اين سوره تا روز ديدار خداى عزوجل دين خود را از دست نخواهد داد.

ثواب من قرا سوره سال سائل

ثواب قرائت سوره معارج

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن محمد بن مسكين عن عمروبن شمر عن جابر عن ابى عبدالله عليه السلام قال اكثروا من قراءه سال سائل فان من اكثر قراء تها لم يساله الله تعالى يوم القيامه عن ذنب عمله و اسكنه الجنه مع محمد صلى الله عليه و آله و اهل بيته ان شاء الله .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: سوره معارج را زياد بخوانيد. زيرا همانا كسى كه زياد آن را بخواند، در روز قيامت خداوند از گناه از سوال نمى نمايد و در بهشت او را با حضرت محمد صلى الله عليه و آله و اهل بيت او سكونت دهد، ان شاء الله .

ثواب من قرا سوره نوح

ثواب قرائت سوره نوح

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن الحسين بن هاشم عن ابيه عن ابى عبدالله قال من كان يومن بالله و يقرا كتابه لايدع قراءه سوره انا ارسلنا نوحا الى قومه فاى عبد قراها محتسبا صابرا فى فريضه او نافله اسكنه الله تعالى مساكن الابرار و اعطاه ثلاث جنان مع جنته كرامه من الله زوجه مائتى حوراء و اربعه آلاف ثيب ان شاء الله .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه به خداوند مؤ من است و كتاب او را مى خواند، تلاوت سوره نوح راتر نمى كند وهر بنده اى كه با صبر و براى پاداش الهى اين يوره را در نماز واجب يا مستحب بخواند، خداى تعالى او را در جايگاه نيكوكاران جاى مى دهد، غير از بهشت خودش سه بهشت ديگر نيز براى بزرگداشت به او عطا مى نمايد، دويست حورالعين و چهار و چهار هزار زن شوهر ديده به همسرى به او عطا مى نمايد، ان شاء الله .

ثواب قراءه سوره الجن

ثواب قرائت سوره جن

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن حنان بن سدير عن ابى عبدالله عليه السلام قال من اكثر قراءه قل اوحى الى لم يصبه فى الحياه الدنيا شى من اعين الجن و لا نفثهم و لا سحرهم و لا من كيدهم و كان مع محمد صلى الله عليه و آله فيقول يا رب لا اريد به بدلا و لا اريد و لا اريد ان ابغى عنه حولا.
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره جن را زياد بخواند، هيچ گاه دچار چشم زخم ، سحر، جادو، و مكر جن نخواهد شد، همراه با حضرت محمد صلى الله عليه و آله خواهد بود و خواهد گفت : پروردگارا! من جز همراهى با حضرت محمد صلى الله عليه و آله ، چيز ديگرى نمى خواهم .

ثواب اقراءه سوره سوره المزمل فى العشاء الاخره

ثواب قرائت سوره مزمل در نماز عشا

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن سيف بن عميره عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله قال من قرا سوره المزمل فى العشاء الاخره او فى آخر الليل كان له الليل و النهار شاهدين مع سوره المزمل و احياه الله حياه طيبه و اماته ميته طيبه .
ترجمه :
1. امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره «مزمل» را در نماز عشا يا آخر شب بخواند، شب و روز همراه با سوره «مزمل» براى او شهادت داده و خداوند زندگى و مرگى شيرين به او عطا مى نمايد.

ثواب قراءه سوره المدثر

ثواب قرائت سوره مدثر

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن عاصم الحناط عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر الباقر عليه السلام قال من قرا فى الفريضه سوره المدثر كان حقا على الله عزوجل ان يجعله مع محمد صلى الله عليه و آله فى درجته و لا تدركه فى الحياه الدنيا شقاء ابدا ان شاء الله .
ترجمه :
1. امام باقر عليه السلام فرمودند: كسى كه در نماز واجب سوره مدثر را بخواند، به عهده خداوند است كه او را همراه با حضرت محمد صلى الله عليه و آله در درجه او قرار بدهد و ان شاء الله در زندگى دنيا هيچ گاه دچار بدبختى نخواهد شد.

ثواب قراءه سوره القيامه

ثواب قرائت سوره قيامت

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن الحسين بن ابى العلاء عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال من ادمن قراءه لا اقسم و كان يعمل بها بعثه الله عزوجل مع رسول الله صلى الله عليه و آله من قبره فى احسن صوره و يبشره و يضحك فى وجهه حتى يجوز على الصراط و الميزان .
ترجمه :
1. امام باقر عليه السلام فرمودند: كسى كه بر خواندن سوره قيامت مداومت نمايد و به آن عمل كند، خداى عزوجل او را با زيباترين صورت همراه با رسول خدا صلى الله عليه و آله از قبرش بر مى انگيزد و به او مژده داده و در صورت او مى خندد تا از پل صراط و ميزان بگذرد.

ثواب قراءه سوره الانسان

ثواب قرائت سوره انسان

حديث : 1
بهذاالاسناد عن الحسن عن عمرو بن جبير العرزمى عن ابيه عن ابى جعفر عليه السلام قال من قرا هل اتى على الانسان فى كل غداه خميس زوجه الله من الحور العين ثمانمائه عذراء و اربعه الاف ثيب و حورا من الحور العين و كان مع محمد صلى الله عليه و آله .
ترجمه :
1. امام باقر عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره انسان را صبحهاى پنج شنبه بخواند، خداوند هشتصد حورالعين بكر و چهار هزار حور العين شوهر ديده به همسرى به او عطا مى نمايد و غير از اين ، حورالعين ديگرى نيز، و همراه با حضرت محمد صلى الله عليه و آله خواهد بود.