Fihirisa

Shimfida
Jazirar Larabawa Kafin Musulunci
Wanene Muhammad (S.A.W)
Kasuwancinsa
Aurensa
Albishir Da Zuwan Manzo (S.A.W)
Wahayi
Wahayi Ga Manzon Rahama
Saukar Wahayi
Kira A Boye
Kiran Danginsa A Bayyane
Kiran Mutane A Bayyane
Hijira Zuwa Madina
Annabi (S.A.W) A Madina
Yakokin Manzo (S.A.W)
Hajjin Bankwana
Hudubar Hajjin Bankwana
Ayyana Halifa
Karshen Rayuwar Manzo Da Wafatinsa
Daga Kyawawan Dabi’un Annabi
Rangwamensa Da Afuwarsa
Tsarkinsa Da Tsaftarsa
Ibadarsa Da Zuhudunsa