Book Name:   DÖRD RİSALƏ
 Author:           AYƏTULLAH MÜCTƏHİDİ TEHRANİ
 Add Date:       2010-07-10 06:57:40