HƏZRƏTI PEYĞƏMBƏRIN (S) TƏHAMƏ DAĞININ QULDURLARINA MƏKTUBU

 

 
 

HƏZRƏTI PEYĞƏMBƏRIN (S) TƏHAMƏ DAĞININ QULDURLARINA MƏKTUBU

 

Həzrəti Peyğəmbər (s) Təhamə dağında toplaşan bir qurup yol kəsənlərə (quldurlara) (onlar kənanə, Məzinə, həkəm, və Qarə karvanlarını və onların bir neçə qullarını qarət etmişdilər, Peyğəmbər (s) zühur etdikdən sonra, o həzrətin yanına bir- neçə nümayəndə göndərmişdilər-) belə yazdı: Bismillahirrəhmanirrəhim. Bu, Məhəmməd Peyğəmbər Allahın rəsulundan, Allahın azad olmuş bəndələrinə məktubudur: Əgər iman gətirsələr, namaz qılsalar və zəkat versələr onların qulları hamısı azaddırlar və onların mövlası- ağası Məhəmməddir. Hər qəbilədən olurlarsa olsunlar- artıq o qəbiləyə qaytarılmayacaqlar. Əgər boyunlarında qan varsa və ya digərlərinin mallarını alıblarsa bağışlanacaqlar. Əgər başqalarının onlara verəcəyi varsa gərək onlara qaytarılsın. Onlara heç bir zülm olmayacaq və Allahın və Məhəmmədin pənahındadırlar. Vəssəlamu ələykum![1]

 

 


 

[1] - Ət- təbəqətül- kübra, cild 1, səh 278